Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Ewa Konopko
www.tlumaczenia-de.eu

Cele

Miarą mojego sukcesu jest satysfakcja Klienta.

Jakość

Dbam o to, aby moje tłumaczenia wiernie oddawały sens oryginału, a jednocześnie były jasne i zrozumiałe w języku docelowym.

Rzetelność

Podejmuję się tylko tych zleceń, które jestem w stanie wykonać w sposób profesjonalny. Jeżeli stwierdzam, że nie posiadam odpowiedniego przygotowania z zakresu oferowanego zlecenia, lojalnie informuję Klienta, iż nie mogę podjąć się wykonania tłumaczenia.

Poufność

Powierzając mi swoje ważne dokumenty Klient obdarza mnie zaufaniem. Doceniam to i dlatego traktuję je w sposób poufny.

Terminowość

Tłumaczenia wykonuję w terminie uzgodnionym z Klientem. W szczególnych przypadkach, jeżeli stwierdzam, iż potrzebuję więcej czasu na wykonanie tłumaczenia, zawczasu informuję o tym Klienta.

Konsultacje z Klientem

Podczas tłumaczenia tekstów pozostaję w stałym kontakcie z Klientem, by móc wyjaśnić pojawiające się w trakcie pracy pytania. Wszelkie konsultacje z Klientem dotyczące terminologii specjalistycznej są przeze mnie uwzględniane przy wyborze fachowych terminów w trakcie tłumaczenia.

Elastyczność cen

Przy realizacji dużych projektów tłumaczeniowych lub stałej współpracy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Oszczędność czasu

Dużą oszczędnością czasu jest możliwość przesłania zlecenia drogą elektroniczną, a także możliwość rozpoczęcia tłumaczenia dokumentu z kopii.

Archiwizacja danych

Wszystkie tłumaczenia pisemne wykonywane są w wersji elektronicznej i archiwizowane, co pozwala na ich szybkie odnalezienie i ponowne udostępnienie Klientowi, także po pewnym czasie od powierzenia zlecenia.


© Copyright by Ewa Konopko, Gdańsk 2016
© Design by Mariusz Chilmon, Gdańsk